Belangrijke links

 

Doe altijd aangifte 
Via Doe het digitaal! Kunt u altijd aangifte doen van een groot aantal strafbare feiten, zoals inbraak en diefstal.
Als ondernemers geen aangifte doen kan ten onrechte de indruk ontstaan dat het bedrijventerrein 100 % veilig is. Bovendien kan een combinatie van aangiftes net de informatie verschaffen die nodig is om daders te traceren. Het is daarom essentieel om aangifte te doen. 

Veilig ondernemen
Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vindt u nieuws, ontwikkelingen en nieuwe tools, zoals:

Klik hier voor meer informatie.

Cameratoezicht
Wilt u meer weten over het onderwerp cameratoezicht, neem een kijkje in het dossier cameratoezicht van het CCV

Criminele activiteiten
Bedrijven zonder klanten die overdag nooit open zijn, een verhuurde loods met afgeplakte ramen. Zomaar een aantal voorbeelden die in uw omgeving kunnen voorkomen en op mogelijke criminele activiteiten kunnen wijzen als witwassen, hennepteelt of het doorvoeren van illegale goederen. Dit noemen we ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit komt steeds vaker voor in ons land. De onderwereld mengt zich met de bovenwereld, in de hoop te kunnen profiteren van de schijnbare anonimiteit van bijvoorbeeld bedrijventerreinen.
Ook u levert een belangrijke bijdrage aan een veilige woon- en leefomgeving, een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Hennepkwekerij
Op de website van de politie vindt u de gevaren en de gevolgen van illegale hennepteelt. De kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is zeer groot. Ook kunt u hier lezen hoe u een kwekerij kunt herkennen en waar u vermoedens kunt melden.

Klik hier voor meer informatie.

Campagne veilig zakelijk internetten 
Ondernemers op een bedrijventerrein waar een KVO-B-traject loopt kunnen onder meer kosteloos een scan uitvoeren (ter waarde van 300 euro) die de veiligheid van hun digitale omgeving test. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, gesteund door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze partijen zetten zich in om samen met publieke en private partners te werken aan een veilig digitaal Nederland. Burgers en bedrijven moeten met vertrouwen gebruik kunnen maken van de digitale snelweg. Klik hier voor meer informatie.