Belangrijke links

Hackhelpdesk ondernemers

Speciaal voor ondernemers is er nu Hackhelpdesk.nl voor gratis eerste hulp bij cybercrime. Hackhelpdesk.nl is een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Platform Veilig Ondernemen (PVO).

Camera in beeld
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u een of meer camera's om of aan uw bedrijfspand hangen? Laat het alstublieft weten. U kunt uw camera aanmelden via Camera in beeld

Brandveiligheid en een veilige werkomgeving
Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig of moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Klik hier voor meer informatie over Brandveiligheid: maatregelen en vergunning. Zie ook de informatie van de brandweer over brand)veiligheid in de werkomgeving.

Quickscan Brandveiligheid Brandweer Zeeland 
U streeft als ondernemer naar bedrijfscontinuïteit. Daar hoort brandveiligheid bij. Deze Quickscan Brandveiligheid neemt u samen met de brandweer door, zodat u optimaal en zoveel als mogelijk brand weet te voorkomen en de gevolgen bij brand te beperken. Kijk hier voor de quickscan

Doe altijd aangifte 
Via Doe het digitaal! kunt u altijd aangifte doen van een groot aantal strafbare feiten, zoals inbraak en diefstal. Als ondernemers geen aangifte doen kan ten onrechte de indruk ontstaan dat het bedrijventerrein 100 % veilig is. Bovendien kan een combinatie van aangiftes net de informatie verschaffen die nodig is om daders te traceren. Het is daarom essentieel om aangifte te doen.

Veilig ondernemen
Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vindt u nieuws, ontwikkelingen en nieuwe tools. Klik hier voor meer informatie over onder meer:

- Cybercrime - Overvallen
- Inbraak - Brand
- Interne criminaliteit - Winkelcriminaliteit
- Geweld en agressie - Transport en vervoerscriminaliteit
- Veiligheidstrainingen - Aanpak veiligheid kleine bedrijven
   

 

 

 

Cameratoezicht 
Wilt u meer weten over het onderwerp cameratoezicht, neem een kijkje in het dossier cameratoezicht van het CCV.

Criminele activiteiten 
Bedrijven zonder klanten die overdag nooit open zijn, een verhuurde loods met afgeplakte ramen. Zomaar een aantal voorbeelden die in uw omgeving kunnen voorkomen en op mogelijke criminele activiteiten kunnen wijzen als, hennepteelt, witwassen of het doorvoeren van illegale goederen. Dit noemen we ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit komt steeds vaker voor in ons land. De onderwereld mengt zich met de bovenwereld, in de hoop te kunnen profiteren van de schijnbare anonimiteit van bijvoorbeeld bedrijventerreinen.
Ook u levert een belangrijke bijdrage aan een veilige woon- en leefomgeving, een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel 0800-7000, Meld Misdaad Anoniem. Klik hier voor meer informatie over Meld Misdaad Anoniem.

Hennepkwekerij
Op de website van de politie vindt u de gevaren en de gevolgen van illegale hennepteelt. De kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is zeer groot. Ook kunt u hier lezen hoe u een kwekerij kunt herkennen en waar u vermoedens kunt melden. Klik hier voor meer informatie.

Campagne veilig zakelijk internetten
Ondernemers op een bedrijventerrein waar een KVO-B-traject loopt kunnen onder meer kosteloos een scan uitvoeren (ter waarde van 300 euro) die de veiligheid van hun digitale omgeving test. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, gesteund door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze partijen zetten zich in om samen met publieke en private partners te werken aan een veilig digitaal Nederland. Burgers en bedrijven moeten met vertrouwen gebruik kunnen maken van de digitale snelweg. Klik hier voor meer informatie.