Contact

Bestuursleden  
Marianne de Reus, voorzitter T 0113 - 249 611
Wim Bouman, secretaris T 06 21 88 46 61
Leon Verschuure, penningmeester T 0113 - 233 933
Rob Strating, lid T 0113 - 213 197
   
Adresgegevens  
Secretaris: Wim Bouman, E wbouman@bmsa.nl  
Penningmeester: Leon Verschuure, E ljverschuure@debetho.nl  
SBBG, E info@sbbgoes.nl  
   
Elie Beveiliging BV  
Contactpersoon: John Elie T 0113 - 644 324
Postbus 49, 4460 AA Goes F 0113 - 644 325
info@eliebeveiliging.nl  
   
Politie wijkcontactpersoon Goes Zuid en Kloetinge Zuid  
Wijkagent Silvan Vael, E silvan.vael@politie.nl  T  0900 - 8844
Twitter @wa_GoesZuid, Facebook https://www.facebook.com/politieOSB   

 

Contactformulier