Nieuws

#Goes veilig
Goes wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit wil de gemeente zo houden en waar mogelijk verder verbeteren. In Samenspel, september 2020 staat in onderstaand artikel hoe de gemeente hiervoor te werk gaat en wat ondernemers zelf kunnen doen. Samen houden we #goesveilig.

Het coronavirus houdt ons allemaal in z’n greep. Voor veel bedrijven, grote en kleine, is dit een moeilijke periode en dit biedt kansen aan criminelen. Ze bieden ondernemers ‘coronahulp’ aan of een reddingsplan met snel contant geld. Dat lijkt aantrekkelijk natuurlijk, maar ontsnappen is vervolgens lastig. Denk hierbij aan geldbedragen in ruil voor het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, diensten, voertuigen of zelfs uw onderneming. Laat u hierdoor niet verleiden. Voor de strafbare feiten die in uw pand of onder de vlag van uw onderneming gepleegd worden, kunt u juridisch aansprakelijk worden gesteld. Uw pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: u kunt maar één keer nee zeggen!

Komen mensen ongevraagd uw bedrijf binnen of nemen ze telefonisch contact met u op?
• Noteer kentekens of telefoonnummer en onthoud hoe de mensen eruitzien.
• Vraag rond bij ondernemingen in de omgeving: wie kent ze?

Wilt u samenwerken met een investeerder of uw bedrijf verkopen?
• Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook.
• Lees de kleine lettertjes; waar tekent u voor?
• Kijk goed met wie u in zee gaat. Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie, bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.
• De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die bijvoorbeeld tegen betaling helpen bij het regelen van deze steun. Vraag zelf bij de gemeente of het UWV na wat voor u mogelijk is.

Wat als u het niet vertrouwt?
Meld dit dan bij de wijkagent of via 0900 – 8844.
Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 of meldmisdaadanoniem.nl

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen De Poel, Stationspark, Marconi en Klein Frankrijk komen opnieuw in aanmerking voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Tijdens de ledenvergadering van het OCG op 4 maart 2020 kreeg wethouder Derk Alssema het certificaat uitgereikt. Een Kiwa keuringsinstantie voerde eind december 2019 de audit uit om te beoordelen of de  bedrijventerreinen het KVO-B nog steeds verdienen. In haar beoordeling nam de keuringsinstantie niet alleen de resultaten van een online enquête onder bedrijven mee, maar ook (schouw)rapporten van brandweer, politie en gemeente en het plan van aanpak voor de komende jaren (2020-2022). De insteek van het plan is om het ondernemen op de bedrijventerreinen in Goes nog veiliger en aantrekkelijker te maken. Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste resultaten van de online enquête 2019. Deze worden vergeleken met de resultaten van de enquête 2016 en de destijds geformuleerde doelstellingen. Voor de werkwijze van de projectgroep zie Keurmerk Veilig Ondernemen op deze website.

Thema Totaal 2016
%
Totaal 2019
%
+/- Doelstelling 2016-2019
%
Onveiligheidsgevoelens binnen het eigen bedrijf, op eigen terrein, ja 22 11 + 22
Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf, ja 24 23 + 24
Overlast, ja 35 42 - 28
Vernielingen aan pand 21 11* ? 15
Inbraak bedrijfspand of poging tot inbraak, ja 19 11* ? 13
Aangifte gedaan, ja 29 22* ? 29
B H V plan voor het bedrijf, ja 78 72 - 78
Onderhoud en beheer, tevreden 87 82 - 87
Parkeergelegenheid vrachtwagens; voldoende, nee 55 57 - 55
Verkeersveiligheid; knelpunten aanwezig, ja 38 46 - 25

*Deze resultaten zijn niet zuiver door de foute verwijzing in de enquête.

 

Vraag enquête Antwoord
Gemiddeld rapportcijfer onderhoud 7
Gemiddeld rapportcijfer veiligheid 7
Onderhoud afgelopen 12 maanden Vooruit
5%
Gelijk
70%
Achteruit
25%
Veiligheid afgelopen 12 maanden Toegenomen
15%
Gelijk
79%
Afgenomen
6%
Verkeersveiligheid afgelopen 12 maanden Vooruit
1%
Gelijk
75%
Achteruit
24%

 

Campagne veilig zakelijk internetten  
Ondernemers op een bedrijventerrein waar een KVO-B-traject loopt kunnen onder meer kosteloos een scan uitvoeren (ter waarde van 300 euro) die de veiligheid van hun digitale omgeving test. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, gesteund door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze partijen zetten zich in om samen met publieke en private partners te werken aan een veilig digitaal Nederland. Burgers en bedrijven moeten met vertrouwen gebruik kunnen maken van de Digitale snelweg

Uw camera aan bij de politie 
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u een of meer camera's om of aan uw bedrijfspand of -woning hangen? Laat het alstublieft weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar in uw buurt camera's hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven. Stel dat er bij u wordt ingebroken? De politie kijkt dan in een databank wie bij u in de buurt een camera heeft en kan dan snel de beelden ophalen om te kijken of de dader er misschien op staat. De politie kijkt dus niet live mee met uw camera's, maar inventariseert alleen waar deze hangen. Zo beschermt uw camera niet alleen uw eigen bezit, maar helpt u tegelijkertijd mee uw buurt en uw werkomgeving veiliger te maken.

Aanmelden, u kunt uw camera aanmelden via Camera in beeld