Nieuws

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen De Poel, Stationspark, Marconi en Klein Frankrijk komen opnieuw in aanmerking voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Tijdens de ledenvergadering van het OCG op 4 maart krijgt wethouder Derk Alssema het certificaat uitgereikt. Een Kiwa keuringsinstantie voerde eind december 2019 de audit uit om te beoordelen of de  bedrijventerreinen het KVO-B nog steeds verdienen. In haar beoordeling nam de keuringsinstantie niet alleen de resultaten van een online enquête onder bedrijven mee, maar ook (schouw)rapporten van brandweer, politie en gemeente en het plan van aanpak voor de komende jaren (2020-2022). De insteek van het plan is om het ondernemen op de bedrijventerreinen in Goes nog veiliger en aantrekkelijker te maken. 
Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste resultaten van de online enquête 2019. Deze worden vergeleken met de resultaten van de enquête 2016 en de destijds geformuleerde doelstellingen. Voor de werkwijze van de projectgroep zie Keurmerk Veilig Ondernemen op deze website.

Thema Totaal 2016
%
Totaal 2019
%
+/- Doelstelling 2016-2019
%
Onveiligheidsgevoelens binnen het eigen bedrijf, op eigen terrein, ja 22 11 + 22
Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf, ja 24 23 + 24
Overlast, ja 35 42 - 28
Vernielingen aan pand 21 11* ? 15
Inbraak bedrijfspand of poging tot inbraak, ja 19 11* ? 13
Aangifte gedaan, ja 29 22* ? 29
B H V plan voor het bedrijf, ja 78 72 - 78
Onderhoud en beheer, tevreden 87 82 - 87
Parkeergelegenheid vrachtwagens; voldoende, nee 55 57 - 55
Verkeersveiligheid; knelpunten aanwezig, ja 38 46 - 25

*Deze resultaten zijn niet zuiver door de foute verwijzing in de enquête.

 

Vraag enquête Antwoord
Gemiddeld rapportcijfer onderhoud 7
Gemiddeld rapportcijfer veiligheid 7
Onderhoud afgelopen 12 maanden Vooruit
5%
Gelijk
70%
Achteruit
25%
Veiligheid afgelopen 12 maanden Toegenomen
15%
Gelijk
79%
Afgenomen
6%
Verkeersveiligheid afgelopen 12 maanden Vooruit
1%
Gelijk
75%
Achteruit
24%

 

Campagne veilig zakelijk internetten  
Ondernemers op een bedrijventerrein waar een KVO-B-traject loopt kunnen onder meer kosteloos een scan uitvoeren (ter waarde van 300 euro) die de veiligheid van hun digitale omgeving test. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, gesteund door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze partijen zetten zich in om samen met publieke en private partners te werken aan een veilig digitaal Nederland. Burgers en bedrijven moeten met vertrouwen gebruik kunnen maken van de Digitale snelweg

Uw camera aan bij de politie 
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u een of meer camera's om of aan uw bedrijfspand of -woning hangen? Laat het alstublieft weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar in uw buurt camera's hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven. Stel dat er bij u wordt ingebroken? De politie kijkt dan in een databank wie bij u in de buurt een camera heeft en kan dan snel de beelden ophalen om te kijken of de dader er misschien op staat. De politie kijkt dus niet live mee met uw camera's, maar inventariseert alleen waar deze hangen. Zo beschermt uw camera niet alleen uw eigen bezit, maar helpt u tegelijkertijd mee uw buurt en uw werkomgeving veiliger te maken.

Aanmelden, u kunt uw camera aanmelden via Camera in beeld