Bestuur

We behartigen de belangen van deelnemende bedrijven. Ons bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Ondernemers Contact Goes (OCG) en de gemeente.

Elie Beveiliging voert de collectieve beveiliging uit. De afspraken met Elie Beveiliging over de tarieven, aantal uren inzet, preventieve en actieve beveiliging zijn vastgelegd in een raamcontract.

Periodiek komt ons bestuur bij elkaar om met Elie Beveiliging en politie, de gebeurtenissen, trends en ontwikkelingen op de bedrijventerreinen te bespreken. 

Samenstelling bestuur