Bestuur

We behartigen de belangen van deelnemende bedrijven. Ons bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Ondernemers Contact Goes (OCG) en de gemeente. Periodiek komt ons bestuur bij elkaar met Elie Beveiliging, die de collectieve beveiliging uitvoert op de bedrijventerreinen en de politie. We bespreken de veiligheid op de bedrijventerreinen, trends en ontwikkelingen.
De afspraken die we maken met Elie Beveiliging over tarieven, aantal uren inzet, preventieve en actieve beveiliging leggen we vast in een raamcontract.

Samenstelling bestuur
> Frederique Lefevre-Slootweg, voorzitter, namens de gemeente
   Adviseur openbare veiligheid gemeente Goes
>
Wim Bouman, secretaris, namens Ondernemers Contact Goes (OCG)
> Leon Verschuure, penningmeester, namens de bedrijven 
   Manager financiële en economische zaken De Betho
>
Rob Strating, lid, namens de bedrijven
   Onafhankelijk voorzitter Vereniging Merkendealers Midden-Zeeland
>
Jaap Witte, lid, namens de bedrijven
   Directeur TMC Zeeland/TMC Wonen)