Bestuur

We behartigen de belangen van deelnemende bedrijven. Ons bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Ondernemers Contact Goes (OCG) en de gemeente. Periodiek komt ons bestuur bij elkaar om met Elie Beveiliging en politie, de gebeurtenissen, trends en ontwikkelingen op de bedrijventerreinen te bespreken. 
Elie Beveiliging voert de collectieve beveiliging uit. De afspraken met Elie Beveiliging over de tarieven, aantal uren inzet, preventieve en actieve beveiliging zijn vastgelegd in een raamcontract.

Samenstelling bestuur
> Marianne de Reus, voorzitter, namens de gemeente
   Coördinator integrale veiligheid en projectleider gemeente Goes
>
Wim Bouman, secretaris, namens Ondernemers Contact Goes (OCG)
> Leon Verschuure, penningmeester, namens de bedrijven 
   Manager financiële en economische zaken De Betho
> Rob Strating, lid, namens de bedrijven
   Onafhankelijk voorzitter Vereniging Merkendealers Midden-Zeeland
> Jaap Witte, lidnamens de bedrijven 
   Directeur TMC Zeeland/TMC Wonen)