Bestuur

Het bestuur van SBBG behartigt de belangen van deelnemende bedrijven en bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Ondernemers Contact Goes (OCG) en de gemeente. Elie Beveiliging voert de collectieve beveiliging uit. De afspraken over de tarieven, aantal uren inzet, preventieve en actieve beveiliging zijn vastgelegd in een raamcontract. Periodiek komt het bestuur bij elkaar om met Elie Beveiliging en politie, de gebeurtenissen, trends en ontwikkelingen op de bedrijventerreinen te bespreken. 

Samenstelling bestuur