Collectieve beveiliging

Op de bedrijventerreinen De Poel, Stationspark, Marconi en Klein Frankrijk voert Elie Beveiliging de collectieve beveiling uit voor SBBG. De deelnemende bedrijven sluiten met Elie een deelcontract af. Als deelnemer is het mogelijk tegen gereduceerd tarief extra diensten in te kopen, zoals alarmopvolging, key-holding, brand- en sluitrondes.

Elie Beveiliging
Is een gecertificeerd Zeeuws beveiligingsbedrijf met vestigingen in Goes, Hulst en Rotterdam. Alle medewerkers zijn gecertificeerde beveiligers en in bezit van BHV en EHBO (met AED. Door scholing en training blijven de medewerkers op de hoogte van trends en ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Ook werkt Elie met getrainde hondengeleiders. Doordat de beveiligers de bedrijventerreinen goed kennen, kunnen zij snel en adequaat reageren bij alarmering.

Voordelen collectieve beveiliging

1. Het is een effectieve en relatief goedkope manier om permanente beveiliging te realiseren
2. De kosten van beveiliging worden evenredig verdeeld over de deelnemers
3. De beveiligers zijn van maandag t/m vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur aanwezig en werken in de     weekenden en op feestdagen 24 uur per dag
4. Door snelle opvolging bij incidenten kan een calamiteit voor u tot een minimum beperkt blijven, zodat u     met een gerust hart kunt slapen
5. Door korte lijnen met politie en brandweer is de pakkans groter en eventuele schade kleiner
6. De beveiligers maken melding van alle bijzonderheden die zij constateren bij uw bedrijf
7. U krijgt - gevraagd en ongevraagd - preventief advies van Elie Beveiliging

Doet u mee?
Voor deelname aan collectieve beveiliging kunt u contact opnemen met John Elie, Elie Beveiliging. Ook kunt u bij hem terecht voor meer informatie over tarieven en aanvullende diensten.