Keurmerk Veilig Ondernemen

De Goese bedrijventerreinen De Poel, Stationspark, Marconi en Klein Frankrijk zijn sinds 2013 gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Het keurmerk geeft aan dat de gemeente, politie, brandweer, Ondernemers Contact Goes (OCG) en SBBG samen werken en afspraken hebben gemaakt om criminaliteit, overlast en onderhoud van de buitenruimte aan te pakken. 
De veiligheidsproblemen zijn in kaart gebracht, er zijn oplossingen gevonden en maatregelen genomen. Periodiek vindt overleg plaats om de voortgang met elkaar te bespreken.

Om de drie jaar vindt hercertificering plaats. Keuringsinstantie KIWA voert in 2019 weer een audit uit om te kijken of de Goese bedrijventerreinen het keurmerk nog steeds verdienen.