Keurmerk Veilig Ondernemen

De Goese bedrijventerreinen De Poel, Stationspark, Marconi en Klein Frankrijk zijn sinds 2013 gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Het keurmerk geeft aan dat de gemeente, politie, brandweer, Ondernemers Contact Goes (OCG) en SBBG samen werken en afspraken maken om criminaliteit, overlast en onderhoud van de buitenruimte aan te pakken.

Werken in een veilige en kwalitatief goede bedrijfsomgeving is voor bedrijven en hun medewerkers belangrijk. Daarom vindt om de drie jaar hercertificering plaats door een onafhankelijk keuringsinstituut (KIWA). Eind 2019 voerde het keuringsinstituut de audit uit en daaruit blijkt dat de bedrijventerreinen De Poel, Stationspark, Marconi en Klein Frankrijk opnieuw in aanmerking komen voor het KVO-B.
In haar beoordeling nam het keuringsinstituut de resultaten van een online enquête onder bedrijven mee en (schouw)rapporten van brandweer, politie en gemeente. Ook het plan van aanpak voor de komende jaren (2020-2022) speelde bij de beoordeling een rol. De insteek van het plan is het ondernemen op de bedrijventerreinen in Goes nog veiliger en aantrekkelijker te maken. De knelpunten die onder meer uit de enquête naar voren kwamen zijn nader uitgewerkt in dit plan, zoals rommel op straat, parkeeroverlast vrachtauto's en verkeersveiligheid.

Twee maal per jaar vergadert de projectgroep KVO-B in combinatie met de SBBG. Daarbij kijkt de projectgroep naar de behaalde doelstellingen in combinatie met de maatregelen. Waar nodig vindt bijstelling plaats op basis van de evaluatie. De zaken die goed scoren wil de projectgroep uiteraard minimaal op dat niveau handhaven.

Kort overzicht resultaten 2019 online enquête onder bedrijven

Thema Totaal
2016
%
Totaal
2019
%
+/-

Doelstelling
2016-2019
%

Onveiligheidsgevoelens binnen het eigen bedrijf, op eigen terrein, ja 22 11 + 22
Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf, ja 24 23 + 24
Overlast, ja 35 42 - 28
Vernielingen aan pand 21 11* ? 15
Inbraak bedrijfspand of poging tot inbraak, ja 19 11* ? 13
Aangifte gedaan, ja 29 22* ? 29
B H V plan voor het bedrijf, ja 78 72 - 78
Onderhoud en beheer, tevreden 87 82 - 87
Parkeergelegenheid vrachtwagens; voldoende, nee 55 57 - 55
Verkeersveiligheid; knelpunten aanwezig, ja 38 46 - 25

*Deze resultaten zijn niet zuiver door de foute verwijzing in de enquête.

Vraag enquête Antwoord
Gemiddeld rapportcijfer onderhoud 7
Gemiddeld rapportcijfer veiligheid 7
Onderhoud afgelopen 12 maanden Vooruit
5%
Gelijk
70%
Achteruit
25%
Veiligheid afgelopen 12 maanden Toegenomen
15%
Gelijk
79%
Afgenomen
6%
Verkeersveiligheid afgelopen 12 maanden Vooruit
1%
Gelijk
75%
Achteruit
24%