Keurmerk Veilig Ondernemen

De Goese bedrijventerreinen De Poel, Stationspark, Marconi en Klein Frankrijk zijn sinds 2013 gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Het keurmerk geeft aan dat de gemeente, politie, brandweer, Ondernemers Contact Goes (OCG) en SBBG samen werken en afspraken maken om criminaliteit, overlast en onderhoud van de buitenruimte aan te pakken.

Werken in een veilige en kwalitatief goede bedrijfsomgeving is voor bedrijven en hun medewerkers belangrijk. Daarom vindt om de drie jaar hercertificering plaats door een onafhankelijk keuringsinstituut (KIWA). Eind 2019 voerde het keuringsinstituut de audit uit en daaruit blijkt dat de bedrijventerreinen De Poel, Stationspark, Marconi en Klein Frankrijk opnieuw in aanmerking komen voor het KVO-B.
In haar beoordeling nam het keuringsinstituut de resultaten van een online enquête onder bedrijven mee en (schouw)rapporten van brandweer, politie en gemeente. Ook het plan van aanpak voor de komende jaren (2020-2022) speelde bij de beoordeling een rol. De insteek van het plan is het ondernemen op de bedrijventerreinen in Goes nog veiliger en aantrekkelijker te maken. De knelpunten die onder meer uit de enquête naar voren kwamen zijn nader uitgewerkt in dit plan, zoals rommel op straat, parkeeroverlast vrachtauto's en verkeersveiligheid.

Twee maal per jaar vergadert de projectgroep KVO-B in combinatie met de SBBG. Daarbij kijkt de projectgroep naar de behaalde doelstellingen in combinatie met de maatregelen. Waar nodig vindt bijstelling plaats op basis van de evaluatie. De zaken die goed scoren wil de projectgroep uiteraard minimaal op dat niveau handhaven.