Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen KVO-B  
De Goese bedrijventerreinen De Poel, Stationspark, Marconi en Klein Frankrijk zijn sinds 2013 gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B. Het keurmerk geeft aan dat de gemeente, politie, brandweer, Ondernemers Contact Goes (OCG) en SBBG samen werken en afspraken hebben gemaakt om criminaliteit, overlast en onderhoud van de buitenruimte aan te pakken. De veiligheidsproblemen zijn in kaart gebracht, er zijn oplossingen gevonden en maatregelen genomen. Periodiek vindt overleg plaats om de voortgang met elkaar te bespreken.

Werken in een veilige en kwalitatief goede bedrijfsomgeving is voor bedrijven en hun medewerkers belangrijk. Daarom vindt om de drie jaar hercertificering plaats. Keuringsinstantie KIWA voert eind 2019/begin 2020 weer een audit uit om te kijken of de Goese bedrijventerreinen het keurmerk nog steeds verdienen. Hiervoor is input van de bedrijven nodig. Daarom ontvingen alle bedrijven in september 2019 het verzoek een online enquête in te vullen over veiligheid. 40% van de ondernemers reageerden hierop en namen deel aan de enquête. Dit is voldoende om hercertificering aan te vragen. De bedrijven bepalen (mede) de maatregelen in het nieuwe plan van aanpak om ondernemen in Goes nog aantrekkelijker te maken.

Een onafhankelijk keuringsinstituut (KIWA) beoordeelt het plan van aanpak en geeft na goedkeuring het keurmerk opnieuw af voor een periode van drie jaar. De gemeente voert dan samen met politie, brandweer, OCG en SBBG het plan van aanpak uit om de bedrijventerreinen nog beter en veiliger te krijgen.