Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen KVO-B  
De Goese bedrijventerreinen De Poel, Stationspark, Marconi en Klein Frankrijk zijn sinds 2013 gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B. Het keurmerk geeft aan dat de gemeente, politie, brandweer, Ondernemers Contact Goes (OCG) en SBBG samen werken en afspraken hebben gemaakt om criminaliteit, overlast en onderhoud van de buitenruimte aan te pakken. 

Werken in een veilige en kwalitatief goede bedrijfsomgeving is voor bedrijven en hun medewerkers belangrijk. Daarom vindt om de drie jaar hercertificering plaats door een onafhankelijk keuringsinstituut (KIWA), die ondermeer het plan van aanpak beoordeelt. De bedrijven bepalen (mede) de maatregelen in het plan van aanpak om ondernemen nog aantrekkelijker te maken. Daarom ontvingen alle bedrijven in september 2019 het verzoek een online enquête in te vullen over veiligheid. 40% nam deel aan de enquête, voldoende om hercertificering aan te vragen. In december 2019 voerde de keuringsinstantie een audit uit om te kijken of de Goese bedrijventerreinen het keurmerk nog steeds verdienen. Begin 2020 wordt duidelijk of het keurmerk weer voor 3 jaar wordt verleend.

Uit de resultaten van de enquête en informatie van brandweer, politie en gemeente blijkt, dat rommel op straat, parkeeroverlast vrachtauto's en knelpunten verkeersveiligheid de nodige aandacht vraagt. Deze punten zijn nader uitgewerkt in het plan van aanpak 2020-2022.

Twee maal per jaar vergadert de projectgroep KVO-B in combinatie met de SBBG. Daarbij kijkt de projectgroep naar de behaalde doelstellingen in combinatie met de maatregelen. Waar nodig vindt bijstelling plaats op basis van de evaluatie. De zaken die goed scoren wil de projectgroep uiteraard minimaal op dat niveau handhaven. De resultaten van de tussentijdse evaluatie en de eventuele bijstelling van het plan van aanpak worden via deze website en via het OCG en de gemeente gecommuniceerd.